Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Athens beautiful buildings part.1
This building is located in Vassilisis Sophias avenue in the opposite side of Hilton hotel.


I am not aware of if it is a home or it is used as company offices (although I'd bet for the second) but I fing it extremely beautifull!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου