Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Athens meeting points #1: Gazi square

Gazi square and the two metro exits are definately one of the favorite meeting points for athenians.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου